Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw.

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..

Natuur

De komende jaren ligt er in ons land nog een flinke natuuropgave. Behalve kwaliteitsverbetering van bestaande natuur..

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.

Nieuws

De onbekende kans voor realisatie van waterdoelen

Het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) dat op 1 januari 2016 is gestart, biedt veel kansen voor de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water, zowel inhoudelijk als voor financiering van het waterbeheer. Wouter Rozendaal, projectleider ANLb-water bij BIJ12, ziet graag dat de waterschappen, de agrarische collectieven en de provincies samen de mogelijkheden van de categorie…

Lees verder

Using cross-over analysis to support water user discussion about investments in water sources for irrigation

Regionaal waterbeheer is in toenemende mate afhankelijk van investeringen en beslissingen door lokale watergebruikers zoals boeren. Echter, lokale en individuele situaties zijn enorm variabel en investeringsbeslissingen worden onder sterk verschillende omstandigheden genomen. De perceptie van de kosten en baten is dan ook voor elk individu anders en non-lineair. Met behulp van zogenaamde cross-over analyses heeft…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets