Water is voor u een belangrijk productiemiddel voor het gewas. Met het opstellen van een bedrijfswaterplan krijgt u inzicht hoe risico´s ten aanzien van ´te nat´ en ´te droog´ kunt beperken of met praktische en inpasbare maatregelen uw opbrengst kunt verbeteren.

bwp04Een droog voorjaar en extreme buien zijn de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Ondergelopen percelen of een verdroogde grasmat zijn problemen die wij regelmatig horen van u collega´s. Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes is een pré in de toekomst. Hoe u als agrarische ondernemer preventief met deze problematiek omgaat, is steeds belangrijker aan het worden om misoogsten te voorkomen.

 

bwp02bwp03Een bedrijfswaterplan is er op gericht om u als agrariërs te helpen bij het creëren van een zo optimaal mogelijke bedrijfsvoering op perceelniveau. Dit wordt steeds relevanter nu effecten van de klimaatverandering steeds beter merkbaar worden. Weerextremen komen vaker voor: perioden van intensieve neerslag of langdurige droogte. Het bedrijfswaterplan speelt in op zaken als ´te nat´ en ´te droog´ door verbeteringen voor de waterhuishouding en bodem aan te geven. Zodat u als agrariër in nu en in de toekomst ook nog een gezonde boterham kan verdienen.

bwp05Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met daarin praktische maatregelen die passen binnen uw eigen bedrijfsvoering. Aequator Groen & Ruimte heeft inmiddels ruime ervaring (afgelopen jaar meer dan 100 plannen) met het opstellen van bedrijfswaterplannen en problemen die u als ondernemer ten aanzien van bodem en water ondervindt.
Aequator Groen & Ruimte heeft in opdracht van de oostelijke waterschappen en de Bakelse Stroom en LiveStockResearch een informatief boekje geschreven met daarin uitleg over de kansrijke maatregelen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Marco Arts, telefoonnummer 06-2245087.
Maatregelenboekje

bwp01