Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

BIJ12 werkt samen met haar ketenpartners aan het project ANLb 2.0.

BIJ12 werkt samen met haar ketenpartners aan het project ANLb 2.0. Dit project is begin 2017 gestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zodat het Agrarisch Natuurbeheer leuker en makkelijker wordt. Eén van de deelprojecten binnen het project ANLb 2.0 is water. Doel van dit deelproject is een impuls te geven aan de Categorie water binnen het ANLb. Dit is nodig omdat de verbindingen tussen agrarisch natuurbeheer en waterbeheer en tussen waterschappen en collectieven nog niet overal goed uit de verf komen. De uitvoering van het beheer blijft achter bij de verwachtingen en doelstellingen van het POP3 (het Plattelandsontwikkelingsprogramma). Wouter Rozendaal vervult namens BIJ12 de projectleiding van dit deelproject. Meer over het project weten   

 

http://mailchi.mp/d885de737e01/cdqfs3rxj0-1262693?e=4823619fff

 

Comments are closed.