Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Bodemkundig en ecologisch potentieonderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe natuur

Door heel Nederland wordt nieuwe natuur ontwikkeld, vaak in het kader van de EHS, Natura 2000, beekherstel of andere natuurontwikkelingsprojecten. Het gaat hier vaak om landbouwgrond die uit gebruik genomen wordt, of al uit gebruik genomen is ten behoeve van de natuurontwikkeling. Voorafgaand aan de inrichting van een nieuw natuurgebied is grondig onderzoek noodzakelijk om de kans op succesvolle realisatie van de gewenste natuurwaarden te optimaliseren. Ons onderzoek wordt afgestemd op de bodemkundige en ecologische potentie en de beoogde natuurwaarden/beheertypen en de inrichtingswensen van de opdrachtgever. Naast de landschappelijke, bodemkundige en bodemchemische situatie komt ook de hydrologie ruim aan bod. Ontwikkeling van de gewenste natuurdoelen is niet realistisch bij onvoldoende waterkwaliteit of -kwantiteit, of bij een ‘verkeerde’ ondergrond. Deze landschappelijke, bodemkundige, bodemchemische en hydrologische informatie is nodig om een succesvolle realisatie van de gewenste natuurwaarden mogelijk te maken. Meer informatie kunt u lezen in de folder-potenties-nieuwe-natuur-2016

 

Comments are closed.