Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Bedrijfswaterplan

Belang van een goede waterhuishouding Na een flinke regenbui blijven plassen lang op het land staan, waardoor beweidingsmogelijkheden beperkt zijn. Maar wat is hiervan nu precies de oorzaak, en wat kan er aan gedaan worden? Het bedrijfswaterplan van Aequator Groen & Ruimte is er op gericht om deze en andere problemen met de waterhuishouding aan […]

Klimaatbestendig boeren loont

Voor boeren op de hoge zandgronden in het oosten van Nederland loont het om bodem- en hydrologische maatregelen te nemen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van het project ‘Landbouw op Peil’. In het project ‘Landbouw op Peil’ gingen vijftien boeren op zoek naar oplossingen om op hun bedrijf beter in te spelen op extreme droogte, […]

Bedrijfswateradvies levert boer handvat om klimaatgevolgen in te dammen

Joan Beernink in het Gelderse Beltrum liet een bedrijfwateradvies opstellen om zijn bedrijf klimaatbestendiger te maken. ‘De maatregelen die daaruit volgden leverden ons veel op’. In het project Landbouw op Peil is onderzocht welke maatregelen het beste werken om de schadelijke effecten van toenemende verdroging of vernatting tegen te gaan. Wilt u meer informatie dan […]

Bedrijfswaterplan

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met […]