Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Bodemverdichting in kaart brengen

Tagged With: , ,

Voor de drie noordelijke provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) wordt de mate van bodemverdichting op landbouwpercelen in kaart gebracht. Boeren worden gevraagd naar twee gemiddelde percelen.   Per perceel worden twee kuilen gegraven en per kuil worden op twee dieptes ringen in de bodem gestoken, in de zogenaamde ploegzool ( ± 30 centimeter) en in […]

Filmpjes Onderwaterdrainage en landbouw op natter veen

Tagged With: ,

Voor de 1e Friese Veenweide Innovatiedag op 2 juni 2017 in Leeuwarden heeft Bianca Domhof van Projecten LTO Noord in opdracht van de provincie Fryslân twee filmpjes gemaakt. Eén over de proef van Wetterskip Fryslân met Onderwaterdrainage in Koufuderige en één over Landbouw op natter veen. Everhard van Essen, Aequator Groen & Ruimte geeft uitleg. Bekijk […]

Kansen bij hoger peil in veenweidegebieden

Tagged With: , ,

De belangen die aan de orde kwamen tijdens de Veenweide-innovatiedag liepen 2 juni 2017 als vanouds ver uiteen. Positieve invalshoek was dat veel boeren – binnen kaders – zeker wel willen meewerken aan peilverhogingen. De nieuwe Veenweidevisie die vorig jaar door de provincie is vastgesteld blijft de gemoederen bezig houden. Belangrijke insteek is dat de melkveehouderij […]

TOEKOMSTGERICHT BOEREN IN HET VECHTDAL

Vier agrarische bedrijven op de Miga bij de Lemelerberg werken gaan samenwerken met waterschap Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan de verbetering van het waterbeheer De Miga is een gebied van circa 400 ha aan de voet van de Lemelerberg ten noordoosten van Lemelerveld. Het gebied kenmerkt zich door een hoge ligging en zandige ondergrond […]