Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Drentse veehouders op zoek naar beste bodem

In het project ‘Grondig boeren voor Water’ gaan Drentse veehouders op zoek naar wat bodemkwaliteit bepaalt. Vrijdag was een groepje boeren te gast bij melkveehouder Eddy Heeling in Sleen in het kader van het project Grondig boeren voor water. Tijdens de bijeenkomst werd door project- en accountmanager Everhard van Essen van adviesbureau Aequator Groen & Ruimte […]

’30 tot 60 procent graslandpercelen verdicht’

Veel graslandpercelen kampen met enige tot ernstige mate van bodemverdichting. Verdeeld over Nederland komt dat probleem voor op 30 tot wel 60 procent van de percelen, stelt bodemkundige Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte. Aequator Groen & Ruimte en Eurofins Agro (voorheen BLGG) bieden sinds kort gezamenlijk de BodemConditieScore aan, een combinatie van de […]

Profielkuil levert altijd een ‘eye-opener’

De BodemConditieScore is een middel om de conditie van de grond een rapportcijfer te geven. Op de plek waar een bodemmonster is genomen voor analyse, wordt onder begeleiding van een bodemkundige een profielkuil gegraven. Dat levert altijd een ‘eye-opener’ op.  “Eigenlijk is met BodemConditieScore één plus één drie”, stelt Everhard van Essen. Hij is bodemkundige […]

Grondanalyse en BodemConditieScore in één. Eurofins en Aequator Groen & Ruimte zijn een samenwerking aangegaan.

Nieuw: grondanalyse en BodemConditieScore in één Eurofins en Aequator Groen & Ruimte zijn een samenwerking aangegaan. Door de gegevens van de grondanalyse van Eurofins naast de gegevens uit de visuele bodem beoordeling van de BodemConditieScore te leggen, ontstaat een zeer compleet beeld. Het maakt duidelijk waar de belangrijkste verbeterpunten voor een perceel liggen. De BodemConditieScore is […]