Onderzoek bodemverdichting in Noord-Nederland

Bodemverdichting is een onderwerp waarover nog veel vragen zijn: hoe erg is het, wat zijn de consequenties en wat kunnen we er aan doen? Daarom heeft Aequator Groen & Ruimte bv in opdracht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de aard en ernst van bodemverdichting. Bij het onderzoek is er […]