Welke mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos levert de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek op?

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Aequator Groen & Ruimte, samen met Sival Onderzoek & Advies onderzocht wat de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden oplevert voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos. Daartoe is een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd, is de grondwaterkwaliteit bemonsterd om de aanwezigheid […]