Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Bodemstructuur Flevoland niet op orde

Niet een laag humusgehalte is in Flevoland de verklaring voor teruglopende opbrengsten. Het probleem ligt meer bij de verslechterende bodemstructuur. Dat is de boodschap van bodemkundige Everhard van Essen van adviesbureau Aequator Groen & Ruimte op een bijeenkomst van Genootschap Flevo. Zie bijgevoegd artikel geplaatst in Nieuwe Oogst d.d. 28-11-2015. Nieuwe Oogst 28-11-2015   Foto […]

Zorg om bodem breed gedeeld

RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten geven hun visie. De conclusies over de zorgwekkende toestand van de Flevolandse bodem hebben veel losgemaakt. Vrij breed wordt erkend dat de bodemkwaliteit terugloopt. Maar over de mate waarin en wat de oorzaken zijn, is er discussie. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale […]