Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Bedrijfswaterplan

Belang van een goede waterhuishouding Na een flinke regenbui blijven plassen lang op het land staan, waardoor beweidingsmogelijkheden beperkt zijn. Maar wat is hiervan nu precies de oorzaak, en wat kan er aan gedaan worden? Het bedrijfswaterplan van Aequator Groen & Ruimte is er op gericht om deze en andere problemen met de waterhuishouding aan […]

Zorg om bodem breed gedeeld

RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten geven hun visie. De conclusies over de zorgwekkende toestand van de Flevolandse bodem hebben veel losgemaakt. Vrij breed wordt erkend dat de bodemkwaliteit terugloopt. Maar over de mate waarin en wat de oorzaken zijn, is er discussie. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale […]