Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland, artikel H2O 25 juni 2015

Tagged With: ,

Hendrik Staarink (WUR, thans Aequator Groen & Ruimte), Peter Schipper (WUR-Alterra), André van de Straat (provincie Zeeland), Pim Dik (Grontmij) Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de […]