Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Relatie grondprijs en bodemkwaliteit

Grondpercelen met lichte en zware zavel en lichte klei noteren de hoogste gemiddelde prijzen. De specifieke gebruiksbeperkingen van zand en zware klei zorgen ervoor dat de percelen met deze grondsoorten veelal lager geprijsd zijn. Percelen met grondsoorten veen en moerig op zand hebben de laagste gemiddelde agrarische grondprijs. Hoe zijn deze verschillen te verklaren en in […]