Proeven van teelt van maïs op veengrond

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte beginnen vrijdag 19 mei 2017 in Aldeboarn met proeven met de teelt van maïs op veengrond. De onderzoekers zoeken naar het beste teeltsysteem om de daling van het maaiveld door veenoxidatie te voorkomen en de kwaliteit van de bodem te behouden. Melkveehouders en loonbedrijven uit het veenweidegebied werken aan de proeven […]