Soortenmanagementplannen Hoe gemeenten kunnen aansluiten bij de nieuwe wet Natuurbescherming

Op 15 december 2015 is de Wet Natuurbescherming (WNb) aangenomen in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2017 in werking. De gemeente is het bevoegd gezag bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een volledigheidstoets. Deze ‘volledigheidstoets’ gaat er van uit dat wanneer een gemeente ‘redelijkerwijs’ kan […]