Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Onderzoek: Wat levert de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden op voor de ontwikkeling van natuurdoelen

Tagged With: ,

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Aequator Groen & Ruimte, samen met Sival Onderzoek & Advies onderzocht wat de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden oplevert voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos. Daartoe is een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd, is de grondwaterkwaliteit bemonsterd om de […]

Soortenmanagementplannen Hoe gemeenten kunnen aansluiten bij de nieuwe wet Natuurbescherming

Op 15 december 2015 is de Wet Natuurbescherming (WNb) aangenomen in de Eerste Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2017 in werking. De gemeente is het bevoegd gezag bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een volledigheidstoets. Deze ‘volledigheidstoets’ gaat er van uit dat wanneer een gemeente ‘redelijkerwijs’ kan […]