Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Rowdy Kempers: In kaart brengen van de afvoerfrequentie en reactiesnelheid in het oppervlaktewatersysteem

Tagged With:

Gedurende mijn stage heb ik mij beziggehouden met de mogelijke verandering in afvoerdebiet en reactiesnelheid bij het grootschalig toepassen van drainage op landbouwpercelen in het stroomgebied de Elsbeek. Dit onderzoek is uitgevoerd om de mogelijke effecten van de ingreep op de N2000 doelsoorten inzichtelijk te maken. Allereerst is er een analyse uitgevoerd van het stroomgebied. […]

Landschappen van Allure

Tagged With: ,

Landschappen van Allure is een investeringsprogramma voor natuur- en landschapsprojecten. De ANV voert het project ‘Groene Win-Win allianties’ uit. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Kloppend Hart in Het Groene Woud, tussen de steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Hiervoor werkt de ANV samen met gebiedspartijen zoals het waterschap, Brabants landschap en gemeenten. […]