Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Kansen bij hoger peil in veenweidegebieden

Tagged With: , ,

De belangen die aan de orde kwamen tijdens de Veenweide-innovatiedag liepen 2 juni 2017 als vanouds ver uiteen. Positieve invalshoek was dat veel boeren – binnen kaders – zeker wel willen meewerken aan peilverhogingen. De nieuwe Veenweidevisie die vorig jaar door de provincie is vastgesteld blijft de gemoederen bezig houden. Belangrijke insteek is dat de melkveehouderij […]

Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland, artikel H2O 25 juni 2015

Tagged With: ,

Hendrik Staarink (WUR, thans Aequator Groen & Ruimte), Peter Schipper (WUR-Alterra), André van de Straat (provincie Zeeland), Pim Dik (Grontmij) Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de […]