Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Kansen bij hoger peil in veenweidegebieden

Tagged With: , ,

De belangen die aan de orde kwamen tijdens de Veenweide-innovatiedag liepen 2 juni 2017 als vanouds ver uiteen. Positieve invalshoek was dat veel boeren – binnen kaders – zeker wel willen meewerken aan peilverhogingen. De nieuwe Veenweidevisie die vorig jaar door de provincie is vastgesteld blijft de gemoederen bezig houden. Belangrijke insteek is dat de melkveehouderij […]

Proeven van teelt van maïs op veengrond

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte beginnen vrijdag 19 mei 2017 in Aldeboarn met proeven met de teelt van maïs op veengrond. De onderzoekers zoeken naar het beste teeltsysteem om de daling van het maaiveld door veenoxidatie te voorkomen en de kwaliteit van de bodem te behouden. Melkveehouders en loonbedrijven uit het veenweidegebied werken aan de proeven […]