Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

WUR en Voltea en Aequator Groen & Ruimte zijn bezig met het ontwikkelen van Fource

In samenwerking met de WUR en Voltea is Aequator Groen & Ruimte bezig met het ontwikkelen van Fource. http://fource-now.com/ Deze ontzilter zet onbruikbaar zout water om naar bruikbaar irrigatie water door water te scheiden middels de CapDI techniek. http://www.voltea.com/technology/how-capdi-works/ Er wordt een prototype geplaatst binnen de Waterhouderij. http://waterhouderij.nl/ Met deze pilotproef willen we ervaring opdoen […]

Bedrijfswaterplan

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met […]