Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Zeven Zeeuwse boeren hebben zich verenigd in de Stichting de Waterhouderij Walcheren.

Zeven Zeeuwse boeren hebben zich verenigd in de Stichting de Waterhouderij Walcheren. De agrarische bedrijven verschillen onderling sterk, maar hebben een gezamenlijk doel: de zoetwatervoorraad in de driehoek Serooskerke, Oostkapelle en Vrouwenpolder duurzaam beheren en vergoten. “Met het monitoren en ontwikkelen van de technieken komt het wel goed. De uitdaging ligt vooral in het organiseren…

Lees verder

COSMOS Workshop in Heidelberg

Door: Joost Iwema In oktober 2020 had ik de eer om in deze tijden van beperkt reizen toch nog naar een wetenschappelijke conferentie te mogen en wel in Duitsland. In het mooie Heidelberg kwam de ‘cosmic-ray’ community bijeen voor de zesde internationale COSMOS Workshop. Je zou denken wat hebben kosmische straling en het werk bij…

Lees verder

Wortels houden de bodem open

Boeren en loonwerkers zoeken in project Bodemverdichting naar mogelijkheden om bodemverdichting aan te pakken en voorkomen. Projectleider Dirk-Johan Feenstra: “Boeren en loonwerkers werken in dit project nauw samen om bodemverdichting te voorkomen, de bodem is niet alleen een zaak van de boer.” Aanleiding voor het project was onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets