Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Natuurinclusieve landbouw Oldambt Groningen

Met een aantal boeren uit het Oldambt worden natuurinclusieve maatregelen in praktijk getest, wetenschappelijk onderbouwd en doorontwikkeld. De maatregelen zijn gericht op toepassing van mengteelten, inpassing van leguminosen in het bouwplan en inzet van meer organische mest op het bedrijf. Er wordt onderzocht wat de effecten van deze maatregelen zijn op biodiversiteit, bedrijfseconomische haalbaarheid en…

Lees verder

Landbouw is boeren en boeren zijn net mensen

Bij zijn promotieonderzoek in Wageningen en Tasmanië kwam Melle Nikkels in aanraking met de ‘sociale principes’ van professor Frank Vanclay. Zijn onderzoek is een zoektocht waarin hij kijkt hoe agrariërs (kunnen) bijdragen aan regionale opgaven. Daarbij spelen sociale principes een belangrijke rol. Samen met Everhard van Essen, senior adviseur bij Aequator Groen & Ruimte en…

Lees verder

Bedrijfsbodem- en waterplan natuurinclusieve landbouw (BWP NIL)

De gemeente Hardenberg trekt inrichtingsproject Vechtrijk Gramsbergen. Het betreft voornamelijk het buitendijkse gebied langs de Vecht. De rivier moet meer ruimte krijgen. Het landelijke beleid is momenteel gericht op kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Het is de wens van de gemeente om hier stappen in te zetten in het gebied, gecombineerd met de geplande ontwikkeling. Om…

Lees verder

De bodem centraal in cursus voor adviseur.

‘Waarde duurzame bodem’ is de naam van de tweedelige cursus om kennis en vaardigheden rondom het verduurzamen van de bodem bij agrarisch gebruik te laten groeien bij de gemiddelde erfbetreder en ook bij de adviseurs van de vab, vertelt Paul Daniëls, secretaris en projectmanager bij de vab. De cursus wordt verzorgd door Aequator Groen &…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets