Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

De regionale effecten van lokale waterberging zijn grotendeels onbekend.

De regionale effecten van lokale waterberging zijn grotendeels onbekend. Wat maakt het zo moeilijk? Dit artikel identificeert, categoriseert en bespreekt de uitdagingen bij het beoordelen van het potentieel van lokale wateropslag. De conclusie is dat de focus moet worden verlegd van “potentieel” voor opslag naar “de rol” van opslag, hetgeen afhangt van exploiteerbaarheid, doel en…

Lees verder

Ministerie van LNV de eerste Nationale Bodemtop

Op 11 september 2019 organiseerde het ministerie van LNV de eerste Nationale Bodemtop: Aequator Groen & Ruimte mocht daar op verschillende manieren aan bijdragen. In twee workshops presenteerden wij onze ideeën over de sociale aspecten van kennisoverdracht op het vlak van bodem en discussieerden wij over wáár agrariërs hun kennis vandaan kunnen halen en hoe…

Lees verder

Kick-off innovatief geodata-project in Angola

Afgelopen dinsdag 3 september 2019 vond op het kantoor van World Vision in Amersfoort de kick-off plaats van een innovatief geodata-project. Doel van dit project is om de voedsel- en inkomenszekerheid van meer dan 100.000 kleine boeren in Angola te verbeteren. Het project draagt de naam Mavo Diami, wat in een lokale taal (Kimbundo) ‘mijn…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets