Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Vacature Junior adviseur landbouw en agro ecologie m/v

Aequator Groen & Ruimte bv is een onafhankelijk kennisbedrijf voor publieke én private opdrachtgevers in de groene buitenruimte. De specialisten van Aequator beschikken over unieke kennis op het vlak van landbouw, natuur, bodem en water. Zij adviseren, innoveren, delen kennis en inspireren om gebruikers van het land meer kennis over en inzicht te geven in…

Lees verder

Start project landelijk protocol om verspreiding van Aziatische Duizendknopen te voorkomen

Samen met Stichting Probos en Geofoxx milieuexpertise heeft Aequator Groen & Ruimte een projectplan geschreven voor een landelijk aanpak om verspreiding te voorkomen van Aziatische duizendknopen. Diverse partijen hebben de uitvoering hiervan financieel mogelijk gemaakt. In 2018 en 2019 zal er gewerkt worden om een protocol op te stellen dat landelijk toepasbaar is en breed…

Lees verder

Het team Twents Precisielandgoed kiest precisielandbouw als oplossing voor de uitdagingen in het landelijke gebied

Het team Twents Precisielandgoed kiest precisielandbouw als oplossing voor de uitdagingen in het landelijke gebied. Landgoederen bieden de perfecte schaalniveaus om antwoorden te geven op de opgaven van bodem, water, natuur en de productie van voedsel en ecosysteemdiensten. Slim precisie-management maakt hen tot het ideale verdienmodel voor het oplossen van schaalproblemen, het sluiten van kringlopen en…

Lees verder

Peilbuizen in Kostverloren- en Kloosterzijl plaatsen

Dit voorjaar is onderwaterdrainage aangelegd bij elf melkveehouders in de Kop van Noordwest-Overijssel, tussen Zwartsluis, Meppel en Rouveen. Het doel daarvan is de beweidbaarheid en de grasopbrengst van het land in stand te houden of zelfs te verbeteren zonder de oppervlaktewaterpeilen te verlagen. In dit veengebied daalt de bodem namelijk en wanneer de oppervlaktewaterpeilen mee…

Lees verder

Landgoed Huize Almelo, landschapsarchitect Pieter Veen en Aequator Groen & Ruimte winnen prijsvraag Brood en Spelen met nieuw concept Twents Precisielandgoed!

Precisie-landgoederen bieden de perfecte schaalniveaus om antwoorden te geven op de opgaven voor het landelijk gebied. Zij staan dicht bij het praktische beheer van bodem, water, natuur en landschap. Slim precisie-management maakt hen tot het ideale verdienmodel voor het oplossen van schaalproblemen, het sluiten van kring-lopen en het komen tot een duurzaam en leefbaar landelijk…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets