Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Bemestingsmaatregelwijzer rond Natura2000 in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen

In de gemeenten Dinkelland en Tubbergen liggen drie Natura2000-gebieden. Om de natuur in die gebieden te beschermen zijn hydrologische maatregelen gepland en moeten er mogelijk ook bemestingsmaatregelen genomen worden op de nabijgelegen landbouwpercelen. Om te bepalen welke risico’s er (vanaf een landbouwperceel) zijn op transport van voedingsstoffen naar het natuurgebied is voor elk van die…

Lees verder

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Convenant UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond

Het doel van dit 2-jarige project is om te beschrijven wat nodig is (in de zin van kennis, instrumenten, methoden en/of ‘andere’ producten) om tot een nieuw/aangepast economisch rendabel en volhoudbaar landbouwsysteem te kunnen komen waarin niet wordt afgewenteld en kringlopen waar mogelijk worden gesloten. Dit zogenaamde “Systeem B” heeft ten opzichte van het huidige…

Lees verder

Modulaire, uniforme handreiking Bodem en Water

Doel van het project van opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is om te komen tot een modulaire, uniforme handreiking Bodem en Water die de sterke punten van de bestaande benaderingen verenigt, de synergie zoekt tussen de beschikbare kennis aanwezig bij de achterliggende partijen, een verbeterde bewustwording en veranderde houding bij agrariërs bewerkstelligt en, uiteraard,…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets