Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel bereikt mijlpaal met 100 subsidieaanvragen

Aequator Groen & Ruimte verzorgt de projectleiding van het project Landbouw op Peil Vechtstromen. Hierin is een mijlpaal bereikt.   Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel bereikt mijlpaal met 100 subsidieaanvragen Agrarische sector zet zich in voor wateropgaven voor een economisch sterke en duurzame landbouw In ruim een jaar tijd hebben 100 agrariërs een subsidieaanvraag ingediend…

Lees verder

Informatie over veldwerk Aequator Groen & Ruimte Onderzoek waterwinning Luxwoude Vitens, juli 2020

Voorgenomen waterwinning Luxwoude Vitens is al enkele jaren bezig om een waterwinning op te starten in de omgeving van Luxwoude. Het winnen van grondwater en het beschermen van de bronnen raakt mogelijk aan de belangen van de agrarische bedrijven in dit gebied. Uit reeds uitgevoerd grondwatermodelonderzoek blijkt dat er verlagingen van de grondwaterstand kunnen optreden,…

Lees verder

Boeren en overheden moeten samen toewerken naar adaptieve droogtestrategie

Wereldwijd beïnvloeden boeren het landschap en watersysteem. Agrariërs gebruiken ook in Nederland oppervlakte- en grondwater om te beregenen. Tegelijkertijd vervullen ze een steeds belangrijker rol bij het klimaatrobuust inrichten van het landschap en het tegengaan van droogte. Maar Nederland heeft nog geen antwoord op de vraag hoe dat precies moet. “Boeren, waterschappen en overheden moeten…

Lees verder

Stuwen in de Markelosebroek geplaatst

Een belangrijke mijlpaal in de Markelosebroek! Vorige week zijn 3 stuwen in de centrale waterschapsloot gerealiseerd. De agrariers van 8 omliggende melkveebedrijven kunnen zo gezamenlijk met het waterschap beter water vasthouden en hogere peilen opzetten in deze tijden van aanhoudende droogte. Afgelopen jaar hebben de agrariërs aan de hand van onze bodemkundige en hydrologische gebiedsanalyses…

Lees verder

Op woensdag 20 mei 2020 om 13.30 uur verdedigt Melle Nikkels zijn proefschrift “Farmers as water managers”.

Op woensdag 20 mei 2020 om 13.30 uur verdedigde Melle Nikkels zijn proefschrift “Farmers as water managers. Local interventions, personal preferences and system-level implications” De verdediging inclusief lekenpraatje is terug te zien via https://weblectures.wur.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=eCz5p3 Korte samenvatting Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op boeren om watersystemen te helpen beheren, te (co-)investeren en te sturen…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets