Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Aequator Groen & Ruimte aanwezig bij de Bodemtop 2022

Na 2 jaar Corona was het weer zover, de Nationale Bodemtop is weer georganiseerd. Dit keer in het Bomencentrum in Baarn waar een druk programma gepland stond met onder andere een informatiemarkt en vele workshops. Aequator Groen & Ruimte was hierbij met een mooie stand op de informatiemarkt. Veel mensen zijn weer in contact gekomen…

Lees verder

Haalbaarheidsstudie agroforestry

Binnen een POP3 project hebben wij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het integreren van boomstroken met landbouw (agroforestry). Wij hebben uitgewerkt hoe bomenstroken geïntegreerd zouden kunnen worden met strokenteelt en hoe dit inpasbaar is in de bedrijfsvoering op agrarisch bedrijf Loverendale in Walcheren (Zeeland). Op basis van literatuuronderzoek en raadplegen van actoren is verkend welke ervaringen…

Lees verder

Dagelijkse werkzaamheden Stephanie Lips

Om te laten zien hoe divers het werk is dat Aequator Groen & Ruimte uitvoert, neem ik (Stephanie Lips) jullie graag mee in een project dat we uitvoeren voor een waterschap en LTO-Noord. Voor een lopend subsidietraject dat bijdraagt aan de wateropgaven in agrarisch gebied voer ik de administratie uit. Op het moment dat subsidieaanvragen…

Lees verder

Groninger agrariërs aan de slag met kringloopcoöperatie

Het agrarisch collectief Midden Groningen is samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke kleischil het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project willen ze onderzoeken of ze met een coöperatie kunnen toewerken naar kringlooplandbouw. Doel is de agrarische bedrijven klaar te maken voor de toekomst. Collectief Midden Groningen is vorig…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen & Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets