Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Vervolgstudie natuurinclusieve landbouw Oost-Groningen

In opdracht van de provincie Groningen is door de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Aequator Groen & Ruimte nader onderzocht welke vervolgstappen genomen moeten worden om natuurinclusieve landbouw breder geïmplementeerd te krijgen in de akkerbouw in Oost-Groningen. Daarbij zijn inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, effect op de bedrijfseconomie en effecten op de biodiversiteit nader bestudeerd met…

Lees verder

Symposium van Aequator Groen & Ruimte over bodemkwaliteit 31 oktober 2019

Kansrijke opties voor gezonde bodem   Er wordt veel gevraagd van landbouwbodems. Een betere bodemkwaliteit is goed voor het klimaat, de waterkwaliteit én voor de landbouwproductie. Agrarische ondernemers kunnen maatregelen nemen ter verbetering van de bodemkwaliteit. Dat bleek op het symposium ‘Bodemkwaliteit, wat is er mogelijk in de landbouw?, gehouden op 31 oktober 2019 in…

Lees verder

PhD podcast Hoofdstuk 4. Redenen achter het wel of niet investeren in irrigatiewater.

Deze episode gaat over de volgende toepassing van participatieve crossover analyse, als middel om de waarde van water te bespreken. Tasmaanse boeren, waarvan de helft wel irrigeert en de andere helft niet, vertelde elkaar over hun persoonlijke overwegingen om (niet) te investeren in irrigatiewater. Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar mnikkels@aequator.nl Manne werkt…

Lees verder

‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ online

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld. Dit…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets