Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Cursussen voor waterschappers

De ervaringen van meer dan 7 waterschappen met het cursusaanbod op maat zijn goed. “Praktijkgericht”, “duidelijke handvatten” en “leuk om te doen” zijn enkele uitspraken van deelnemers. De waterschappen geven in het Beheerplan aan de wateropgave te willen realiseren in samenwerking met onder andere de landbouw. Alleen door samenwerking kunnen de waterkwaliteit- en waterkwantiteitsopgaven succesvol…

Lees verder

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond investeert al ruim 3 jaar in kennis voor bodem en ondergrond. Dit heeft tot ruim 46 kennisprojecten geleid waarin kennis is vergaard in samenwerking met overheden, kennisinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven. Bij onze kennisprojecten zijn al ruim 175 overheden betrokken, waarvan 11 provincies, 17 waterschappen, 130 gemeentes en 17 omgevingsdiensten. In de bijlage…

Lees verder

Samen leren over de waarde van water

Wat is de waarde van water? Dat was de centrale vraag tijdens het symposium op 9 april 2019 door Aequator Groen & Ruimte georganiseerd. Als de droge zomer van 2018 een voorbode is, zullen we moeten leren om anders met ons water om te moeten gaan. Maar hóe dan? Overheden maar ook agrariërs en burgers…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets