Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

NL-FOOD SECURITY ALLIANCE

Our roots Aequator Groen & Ruimte was part of the formal Dutch Extension service of the Ministry of Agriculture and Fisheries, until its privatization in 1997. But even today, the content of our work has not really changed: we deliver extension and advisory services to farmers (both individually and in groups) on all aspects of…

Lees verder

Video presentatie in het veld door Joost Iwema deel 1 en 2

Presentaties Joost Iwema tijdens zijn PhD in 2016. Deze twee veldpresentaties waren onderdeel van het Peter Wolf Symposium van de British Hydrological Society en vonden plaats op Sheepdrove Organic Farm. Sheepdrove Organic Farm was de locatie van Joost zijn veldmetingen. Hier heeft hij samen met begeleider Rafael Rosolem en collega’s in 2015 verschillende sensoren geïnstalleerd,…

Lees verder

Joost Iwema van Aequator Groen & Ruimte spreekt op het congres ‘Bodembeheer en verdroging’

Op 24 januari 2019 spreekt Joost Iwema van Aequator Groen & Ruimte over basisprincipes van vocht in de bodem, op het congres ‘Bodembeheer en verdroging’. Hij zal vertellen over onverzadigde zone hydrologie, de eigenschappen van verschillende bodemsoorten en de invloed van het grondwaterregime. De focus ligt hierbij op de landbouw. Hij zal een interessante, verassende…

Lees verder

Aequator Groen & Ruimte neemt deel aan de Bodemhack

  Op donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018 neemt Aequator Groen & Ruimte deel aan de Nationale Bodemhack. Wij zijn de ‘challengers’ van Challenge 6: Stakeholder map rond bodem https://www.farmhack.nl/activiteiten/nationale-bodemhack/. Wij doen dit samen met Waterschap Vallei en Veluwe en het Lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Aeres. De vraag waar wij een antwoord op…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets