Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

PhD Podcast. Groepsgesprek over water; waarom maken buren verschillende investeringsbeslissingen?

Waarom maken buren/boeren zulke verschillende investeringsbeslissingen? Hoe kunnen deze verschillen worden gebruikt om van elkaar te leren? Melle en Manne bespreken een zogenaamde participatieve crossover analyse, waarbij het gaat over de redenering die achter een positie/voorkeur voor een bepaalde irrigatiewater bron zit. Tasmaanse boeren bespraken aan de hand van deze methode waarom het ene alternatief…

Lees verder

Verkenning Praktijkwijzer natuurinclusieve landbouw

De visie van minister Schouten spreekt de ambitie uit om natuur en landbouw meer te verbinden door bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw (NIL). Er lopen diverse projecten met vergevorderde vormen van NIL zoals natuurgedreven, herenboeren, natuurboeren, voedselbossen en permacultuur. Voor veel agrariërs zijn deze initiatieven een brug te ver. Zij kunnen op basis van die pilotprojecten geen…

Lees verder

Symposium “De waarde van Water” 9 april 2019

Het bepalen van de waarde van water is voor onderzoekers, beleidsmakers en agrariërs een fundamentele opgave om beheer, beleid en gebruik te verbeteren. Waarom investeert de ene agrariër niet, en de ander wel in water gerelateerde maatregelen? Wat is (voor hen) de waarde van water? Er is in Nederland veel kennis over wateroverlast, maar we…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets