Kaart wordt geladen...

Organische stof en koolstofvastlegging – Overijssel zure gronden

Datum/Tijd:
12/11/2021
09:00 - 13:00

Locatie:
Locatie volgt

Kosten: € 175,00 (excl. BTW)

In Overijssel komen veel verzuurde gronden voor. In deze zure gronden is de organische stof in de bodem moeilijk te benutten. Sommige nutriënten zijn moeilijk te benutten, terwijl andere nutriënten in giftige hoeveelheden vrij kunnen komen. Ook heeft de pH invloed op de hoeveelheid koolstof die kan worden opgeslagen in de bodem. Het organische stofgehalte in de bodem is van invloed op veel andere aspecten in de bodem, waaronder de waterhuishouding en het bodemleven. Bovendien is koolstofvastlegging in de bodem een actueel onderwerp. We kijken naar verschillende beloningssystemen voor koolstofvastlegging en we leren hoe Carbon Credits werken. Daarbij is het belonen van de indirecte voordelen van een gezond organische stofgehalte een belangrijk aandachtspunt.

Maar hoeveel koolstof vastleggen is mogelijk en waar kan dit en hoe lang duurt dit? Wat kan een agrariër bereiken en hoe kunt u haar/hem daarover adviseren? Hoe zit het met kosten voor de maatregelen versus de baten? Dit zijn vragen die we behandelen en rondom een kuil in het veld demonstreren.

In deze praktijkcursus, opgezet in samenwerking met WENR-WUR, beginnen we met een korte inleiding binnen, waarna wij het veld in gaan en tijdens het graven van een kuil inzicht geven in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk. Hier kunt u al uw vragen stellen aan onze expert en ervaringen delen. Ook de andere onderwerpen van Boer bij Kennis die met koolstofvastlegging verbonden zijn worden kort aangestipt.

De cursus wordt fysiek gegeven door Willy de Groot, bodemkundig onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, en duurt een halve dag. De kosten voor de cursus moeten vooraf worden betaald. U krijgt een factuur toegestuurd.
Reservering

Soort ticket Prijs Plaatsen
Deelname cursus € 175,00


Factuuradres: