Kaart wordt geladen...

Te Nat

Datum/Tijd:
31/05/2021
14:00 - 15:00

Locatie:
Aequator Groen & Ruimte

Kosten: € 0,00 (excl. BTW)

Het klimaat verandert, we hebben steeds vaker te maken met extreme buien en perioden van droogte. De afgelopen 3 jaren kenmerkten zich door extreem droge perioden, terwijl er op andere momenten zware buien vallen. Daarnaast vragen we steeds meer van de grond en nemen de (potentiele) gewasopbrengsten nog steeds toe. Na de droogte van afgelopen zomer zorgt de winter al weer voor ondergelopen percelen.

Waar is de vochtberging van de bodem van afhankelijk en hoe kun je deze vergroten? Dit zijn vragen die we behandelen in deze korte webcursus.

We geven inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk en delen ervaringen van agrariërs over genomen maatregelen.

De cursus wordt online gegeven en duurt een vol uur. Deelname is geheel kosteloos!
Cursusleider: Joost Iwema

Inloginstructies en voorbereidingsinstructies volgen na opgave.


Reservering

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor deze cursus.