Kaart wordt geladen...

Webinar Bodemverdichting

Datum/Tijd:
09/11/2021
09:30 - 10:30

Locatie:
Aequator Groen & Ruimte

Kosten: € 0,00 (excl. BTW)

Verdichting is een serieus probleem in de Nederlandse landbouwbodems. In sommige regio’s is de bodem tot wel 70% van het landbouwareaal verdicht. In deze cursus leggen wij de oorzaken en gevolgen van bodemverdichting uit en leren wij u hoe bodemverdichting kan worden vermeden en opgelost.

Hoe meet je verdichting en hoe kan dit door goed bodembeheer worden voorkomen? Dit zijn vragen die we behandelen in deze korte webinar.

We geven inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk en delen ervaringen van agrariërs over genomen maatregelen.

De cursus wordt online gegeven en duurt een vol uur. Deelname is geheel kosteloos!
Cursusleider: Everhard van Essen

Inloginstructies en voorbereidingsinstructies volgen na opgave.


Reservering

Soort ticket Plaatsen
Inschrijving is gratis