Kaart wordt geladen...

Webinar Koolstofvastlegging vervolg

Datum/Tijd:
25/10/2021
09:30 - 10:30

Locatie:
Aequator Groen & Ruimte

Kosten: € 0,00 (excl. BTW)

Tijdens deze vervolgcursus `Koolstofvastlegging’ gaan we wat dieper in op een aantal zaken. We leren wat meer over hoe Carbon Credits werken en hoe de nieuwe nationale Koolstofmarkt in elkaar zit. Daarnaast kijken we naar verschillende beloningssystemen voor koolstofvastlegging. Daarbij is het belonen van de indirecte voordelen van een gezond organische stofgehalte een belangrijk aandachtspunt. Hoe zit het met kosten voor de maatregelen versus de baten? Door deze gevorderdencursus heeft u nog meer bagage voor uw advieswerk.

Op deze vragen gaan wij tijdens dit webinar in met rekenvoorbeelden en discussie.

De cursus wordt online gegeven en duurt een vol uur. Deelname is geheel kosteloos!
Cursusleider: Joost Iwema

Inloginstructies en voorbereidingsinstructies volgen na opgave.


Reservering

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor deze cursus.