Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Waterhouderij

De Waterhouderij is een grensverleggend, vernieuwend concept waarmee water en agrarische productie elkaar in een nieuw ruimtebeslag kunnen vinden. De Waterhouderij is gericht op het tijdelijk bufferen van zoetwater in tijden van overschot (bijvoorbeeld in ondergrondse kreekruggen) en het vervolgens distribueren als er een tekort is. Als u interesse heeft in dit concept, neem dan contact […]

Bedrijfswaterplan

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met […]

Bloemkool van nabij de Noordzee

Maatschap Lobros in Serooskerke teelt witte bloemkool en venkel. In dit gebied is bijna alle oppervlaktewater brak. Met deelname aan het project Waterhouderij Walcheren hoopt het bedrijf de waterhuishouding te verbeteren.De broers werken mee aan verschillende projecten, onder andere Waterhouderij Walcheren. Vanwege de klimaatverandering heeft het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen om mogelijkheden […]

Landbouw op Peil wint de presentieuze MVO Award van de Nederlandse waterschapsbank.

Landbouw op Peil wint de presentieuze MVO Award van de Nederlandse waterschapsbank. De prijs werd in ontvangst genomen door watergraaf Kuks van waterschap Vechtstromen namens de deelnemende partijen. De agrarische ondernemers Reimer en Spijkerman vertelden, tijdens een interview met Jantine Langenhof (projectleider vanuit Vechtstromen) enthousiast over het project. De jury gaf aan dat door een […]

MVO Award 2013 voor project Landbouw op Peil

De MVO Award van de NWB Bank is op 28 januari uitgereikt aan het project Landbouw op Peil. Waterschap Vechtstromen is de initiatiefnemer van dit project waarin verschillende overheden en agrariërs samenwerken aan het vinden van oplossingen voor zowel de droogte- als de wateroverlastproblematiek in de landbouwsector. De MVO Award, dit jaar een geldbedrag van […]

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..