Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Kansen bij hoger peil in veenweidegebieden

Tagged With: , ,

De belangen die aan de orde kwamen tijdens de Veenweide-innovatiedag liepen 2 juni 2017 als vanouds ver uiteen. Positieve invalshoek was dat veel boeren – binnen kaders – zeker wel willen meewerken aan peilverhogingen. De nieuwe Veenweidevisie die vorig jaar door de provincie is vastgesteld blijft de gemoederen bezig houden. Belangrijke insteek is dat de melkveehouderij […]

Aequator Groen & Ruimte B.V., Wageningen Environmental Research (Alterra), VGB Watertechniek B.V. and Voltea B.V. are working on a technological innovation to make brackish (unsuitable) water less saline (suitable) for irrigated agriculture.

Aequator Groen & Ruimte B.V., Wageningen Environmental Research (Alterra), VGB Watertechniek B.V. and Voltea B.V. are working on a technological innovation to make brackish (unsuitable) water less saline (suitable) for irrigated agriculture. Voltea developed the “Membrane Capacitive Deonization” (CapDI) technology, where ions are removed from the feed water by applying an electrical potential difference between […]

Bedrijfswaterplan

Belang van een goede waterhuishouding Na een flinke regenbui blijven plassen lang op het land staan, waardoor beweidingsmogelijkheden beperkt zijn. Maar wat is hiervan nu precies de oorzaak, en wat kan er aan gedaan worden? Het bedrijfswaterplan van Aequator Groen & Ruimte is er op gericht om deze en andere problemen met de waterhuishouding aan […]

Familie Mittendorff wint gratis bedrijfswateradvies

Mevrouw Mittendorff uit Coevorden heeft op 2 februari j.l. een gratis bedrijfswateradvies ontvangen. De cheque is overhandigd door Ria Broeze, lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen, aan mevrouw Mittendorff. Bezoekers van de Rundvee Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg konden onlangs raden hoeveel paar laarzen in de stand van het waterschap lagen. Uit de meer dan tweehonderd inzendingen werd […]

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..