De kwaliteit van de bodem komt de laatste decennia onder druk te staan. Oorzaken zijn onder andere het gebruik van zware machines, een te laag organisch stofgehalte en aanvoer van organisch materiaal, of het ontbreken van gezond bodemleven. Aequator Groen & Ruimte deelt kennis over onderwerpen als duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw in de praktijk op [...]

lees verder...

De Waterhouderij is een grensverleggend, vernieuwend concept waarmee water en agrarische productie elkaar in een nieuw ruimtebeslag kunnen vinden. De Waterhouderij is gericht op het tijdelijk bufferen van zoetwater in tijden van overschot (bijvoorbeeld in ondergrondse kreekruggen) en het vervolgens distribueren als er een tekort is. Als u interesse heeft in dit concept, neem dan contact [...]

lees verder...

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met [...]

lees verder...

Maatschap Lobros in Serooskerke teelt witte bloemkool en venkel. In dit gebied is bijna alle oppervlaktewater brak. Met deelname aan het project Waterhouderij Walcheren hoopt het bedrijf de waterhuishouding te verbeteren.De broers werken mee aan verschillende projecten, onder andere Waterhouderij Walcheren. Vanwege de klimaatverandering heeft het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen om [...]

lees verder...