Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Eén centraal punt waar je als grondgebruiker alle regelingen kan vinden die jij kan gebruiken!

Dat zou toch ideaal zijn, bijna een onwerkelijke droom?

Toch wordt dit werkelijkheid. De ontwikkeling van het landbouwloket is in de eindfase beland en wordt nu uitgetest in vier gebieden. Het portaal doet drie dingen:
• Het maakt inzichtelijk wat de opgaves zijn in gebieden;
• Het geeft een overzicht van beschikbare middelen;
• Het ontzorgt: de middelen zijn eenvoudig te ontsluiten door partijen en aan te vragen voor agrariërs en gebieden.

Onlangs heeft een groep van 15 potentiële gebruikers vanuit provincies, collectieven en LTO Noord een uitgebreide testsessie gedaan. De eerste reacties zijn hoopgevend.

“Het werkt heel intuïtief.”
“Het is eigenlijk heel eenvoudig om zelf een regeling aan te maken.”

Zie hier meer reacties:

Eind dit jaar (2024) zal het zijn getest en deels al ingevuld zijn. Wil je jullie regeling ook hierin laten terugkomen (via alleen een link en/of informatiepagina of door van de hele tool gebruik te maken)? Neem dan contact op met Wouter Rozendaal, Giulia Homs of Carlo Vromans.

Lees verder

Vacature Senior adviseur water bij Aequator Groen + Ruimte

Voor het team Water bij Aequator zijn wij op zoek naar een senior adviseur water. Iemand met een passie voor kennisontwikkeling en innovatie en met de vaardigheden om dit te vertalen naar jouw specialisme: agrarisch waterbeheer. Ben jij innovatief, ondernemend, deskundig en wil jij ook bijdragen aan een toekomstbestendig buitengebied? Dan is deze functie iets voor jou!

https://www.aequator.nl/werken-bij/

Lees verder

Haalbaarheidsstudie kleinschalig landschap Winterswijk vergoeden

Haalbaarheidsstudie kleinschalig landschap Winterswijk vergoeden

Het kleinschalige landschap in en rondom de gemeente Winterswijk staat onder druk. WCL Winterswijk wil onderzoeken of een kleinschaligheidstoeslag haalbaar is om een verdienmodel te creëren voor instandhouding van het kleinschalige landschap. Vanuit het Actieplan NIL van de provincie Gelderland heeft WCL Winterswijk middelen ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, die is uitgevoerd door Aequator Groen + Ruimte.

In eerdere studies is ingeschat dat kleinschalig landschap 7 tot 10% kostenverhogend is, vergeleken met boeren in grootschalig gebied.
Tegelijkertijd onderhouden agrariërs het landschap, wat allerlei positieve effecten heeft op maatschappelijk doelen: biodiversiteit, CO2 opslag, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, gezondheid, toerisme, woningwaarde en cultuur.

Bestaande instrumenten als basispremie GLB, ecoregeling en ANLb zijn in feite geen vergoedingen voor de kostprijsverhoging van bedrijfsvoering door landschap. Op basis van een enquête ervaren agrariërs duidelijk negatieve effecten van landschap op bedrijfsvoering, en ze beoordelen diverse scenario’s voor een vergoeding voor kleinschaligheid als positief.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie concluderen we dat een kleinschaligheidstoeslag haalbaar is in Winterswijk. Juist in Winterswijk waar nog veel landschap is, zijn grote maatschappelijke effecten te behalen door landschap te behouden en versterken. Dit past ook goed bij het nu lopende gebiedsproces in Winterswijk.

 

 

Link naar het verslag

Lees verder

Toekomstbestendige landbouw op het eiland van Dordrecht

Samen met Wing hebben wij onderzocht hoe een toekomstbestendige landbouw eruit kan zien op het eiland van Dordrecht. Hierin konden wij goed onze landbouw expertise en ervaringen met keukentafelgesprekken gebruiken. Het was een unieke kans om bijna alle boeren op het eiland te kunnen spreken en hun persoonlijke verhalen en visies te horen. De bijeenkomsten die volgden, waarbij ook de andere gebiedspartijen aansloten, zorgden voor verdieping en verbreding maar ook extra belangen en uitdagingen.

Kortom een mooie ervaring, een goede start richting een bestendige toekomst en voor ons inspiratie voor de vormgeving van verder werk.

De ervaringen zijn verder te lezen in de blog van Wing:

https://www.linkedin.com/posts/wing-partner-in-ruimte-en-ontwikkeling_toekomstbestendige-landbouw-op-het-eiland-activity-7190724625788538883-ABBF?utm_source=share&utm_medium=member_android

Lees verder

De DAW-waterkaravaanbus reed langs een aantal van onze projecten in Flevoland

De DAW-waterkaravaanbus reed langs een aantal van onze projecten in Flevoland. De waterkaravaan is een bus met onder andere beleidsadviseurs en bestuurders, die langsgaan bij verschillende bodem- en waterprojecten. Het doel is om beleid, onderzoek en praktijkkennis bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen.
Ook collega’s Everhard van Essen en Evert Jan Dijk lieten horen, zien en voelen hoe wij in projecten bijdragen aan een landbouw met robuust bodem- en waterbeheer. Zie ook Nieuwe Oogst 19 april 2024.

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.