Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Grondboorkampioen

De grondboor is één van onze belangrijkste gereedschappen in het veld. We gebruiken ‘m als we onderzoek doen naar de bodemopbouw en eventuele storende lagen, als we de grondwaterdynamiek willen bepalen zonder peilbuis of juist om een peilbuis te plaatsen. Ons werk nemen we serieus en we gaan secuur om met de grondboor. We werken…

Lees verder

Boeren hebben de sleutel in handen tot extra natuur

Landbouw en natuur moeten dichter bij elkaar worden gebracht. Dat kan door serieus naar de mogelijkheden te kijken van boeren als natuurbeheerders, stelt adviseur Melle Nikkels van Aequator Groen & Ruimte in dit ingezonden opiniestuk. Zie opiniestuk Nieuwe Oogst 22-09-2021 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/09/22/boeren-hebben-de-sleutel-in-handen-tot-extra-natuur

Lees verder

‘Bodemverdichting is grootste verborgen probleem van bodem’ Artikel Boerderij 20 september 2021

Bodemverdichting is een hardnekkig probleem. Veel boeren zullen ermee te maken hebben. Het kan onder andere je gewasopbrengst beïnvloeden. Wat is bodemverdichting nu precies en valt het te voorkomen? In deze Boerderij Uitgelicht vertelt Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte hoe je het beste kan omgaan met bodemverdichting. Video Boerderij https://www.boerderij.nl/uitgelicht-bodemverdichting-is-grootste-verborgen-probleem-van-bodem

Lees verder

Demonstratie bodemverdichting 31 augustus 2021

In het Groningse Wedde werden 31 augustus 2021 de eerste resultaten gepresenteerd van proeven rondom bodemverdichting tijdens het bietenrooien. Hier zijn proeven gedaan met verschillende bietenrooi combinaties en de effecten hiervan zijn gemeten in de grond. Uit de metingen valt veel te leren. Hoge druk banden geven meer verdichting, de kippers geven het meeste verdichting,…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets