Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Op woensdag 20 mei 2020 om 13.30 uur verdedigt Melle Nikkels zijn proefschrift “Farmers as water managers”.

Op woensdag 20 mei 2020 om 13.30 uur verdedigt Melle Nikkels zijn proefschrift “Farmers as water managers. Local interventions, personal preferences and system-level implications” Dit is live te volgen via https://weblectures.wur.nl/P2G/Player/Player.aspx?id=aulatv en terug te kijken via https://weblectures.wur.nl/P2G/cataloguepage.aspx Korte samenvatting Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op boeren om watersystemen te helpen beheren, te (co-)investeren en…

Lees verder

SPAARBODEM We houden je op de hoogte

Doel van het project Spaarbodem is dat akkerbouwers (provincie Groningen/waterschap Noorderzijlvest) d.m.v. bodemverbeterende maatregelen werken aan: – verbetering van de infiltratie van regenwater; – vergroting van de hoeveelheid zoetwater in de bodem; – vermindering van af- en uitspoeling; – verbetering van de productieomstandigheden voor de agrarische ondernemer. Per bedrijf zal een bedrijfsbodem- en waterplan (BWP) light worden opgesteld om…

Lees verder

Groninger boeren testen bodem

Zuinig zijn op de bodem lijkt soms te wringen met grootschalig werken. Dit zegt Dirk Johan Feenstra van Projecten LTO Noord. Met het project Bodemverdichting Groningen wil hij het gesprek over bodemverdichting tussen boer en loonwerker op gang brengen. Van veel percelen is de ondergrond verdicht, zowel bij de akkerbouw als de veehouderij. Dit blijkt…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets