Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Relatiedag 5 oktober 2023
TOEKOMSTIG DUURZAAM LANDGEBRUIK

Op 5 oktober 2023 hielden wij, als Aequator Groen + Ruimte, een relatiedag op het prachtige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Thema van de dag was Toekomstig Duurzaam Landgebruik. In de ochtend belichtten een viertal sprekers: Alex Datema (directeur Food en Agri van Rabobank Nederland); Judith van de Mortel (Lector Duurzaam Bodemgebruik aan de HAS Hogeschool), Peter Schrijver (Heemraad van Waterschap Rijn & IJssel) en Ron Zandbrink (agrariër), op inspirerende wijze vanuit het bedrijfsleven, wetenschap, beleid, landbouw en natuur dit thema. Deze invalshoeken weerspiegelen ook de positie van Aequator Groen + Ruimte in ons werk, waarbij wij voortdurend tussen deze werelden schakelen.

Na een overheerlijke lunch werd op verschillende plaatsen op het landgoed door onze collega’s verteld hoe wij vanuit onze werkvelden bodem, water, landbouw en natuur elke dag werken aan de uitdagingen van onze klanten en daarmee een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het landgebruik. De dag werd afgesloten met een borrel.

Met deze dag hopen wij enerzijds onze klanten en relaties geïnspireerd te hebben, maar anderzijds ook iets terug te hebben gegeven als blijk van waardering en erkenning voor het vertrouwen dat we van onze klanten krijgen en het feit dat de leveranciers altijd voor Aequator klaar staan.

Bijgevoegd is een sfeerimpressie in woord en beeld van de dag, alsmede de presentaties van de sprekers, voor zover wij ze kunnen delen. Mocht u vragen hebben over deze dag of wat Aequator voor u ten aanzien van Toekomstig Duurzaam Landgebruik kan betekenen, neem dan contact op met aequator@aequator.nl of 088-4262422

 

Sfeerimpressie


Presentaties:

Ron van Zandbrink
Peter Schrijver
Judith van de Mortel

Lees verder

Peilbuizen op de kop van Goeree

Begin oktober 2023 is Thaem Mous, adviseur water van Aequator Groen + Ruimte, drie volle dagen het veld in geweest om grond- en oppervlaktewaterpeilbuizen te plaatsen. In dit natte najaar durf je er bijna niet op te hopen maar zowaar was het droog en kon er gewerkt worden in zonnige omstandigheden.
Meetgegevens van de Munisense sensoren in de peilbuizen worden gebruikt om fluctuatie in waterpeil en zoutgehalte inzichtelijk te maken en om de effecten van maatregelen in het gebied in kaart te brengen. Hoe effectief kan een stuw zoet- en zoutwater scheiden, hoe lang kan zoetwater aanvoer worden vastgehouden en is flexibel peilbeheer terug te zien in het grondwater?
De peilbuizen op Goeree staan er stevig bij en doen hun werk, hopelijk vinden de koeien ze niet te aantrekkelijk als krabpaal.

Lees verder

Voedsel in het Bos dag 21 oktober 2023

Op 21 oktober 2023 heeft Giulia Homs op de Voedsel in het Bos dag gestaan. De vereniging Voedsel uit het Bos ging hierbij van start en er waren veel verschillende aanwezigen: kramen vol plantgoed, producten uit voedselbossen en mooie plannen om voedselbossen op te zetten. Giulia Homs heeft veel mensen kunnen helpen met bodem- en watervraagstukken of ervaringen die Aequator Groen + Ruimte heeft opgedaan in andere projecten. Agroforestry is een groeiende markt vol enthousiaste mensen met vernieuwende ideeën.

Lees verder

Updaten van de data voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI)

Aequator Groen + Ruimte heeft samen met partners Witteveen+Bos, HKV, VanWater en WENR een bijdrage geleverd aan het updaten van de data voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).
Daarbij heeft het 3 nieuwe producten opgeleverd, een userinterface voor het opzetten van een maatwerkberekening met METASWAP, een landsdekkende kaart met potentiele slechtdoorlatende lagen en een buitenlandse bodemkaart (omgezet in BOFEK-eenheden).

Lees verder

De nieuwe klimaatscenario’s 23 zijn zojuist door het KNMI gepresenteerd

De nieuwe klimaatscenario’s 23 zijn zojuist door het KNMI gepresenteerd. Wij dragen bij aan een van de impactcases namelijk “Agrariërs anticiperen met water en bodembeheer op droogte en extreme neerslag (pagina 52). De nieuwe scenario’s geven nogmaals aan dat we samen met waterschap Vechtstromen en de agrarische ondernemers en burgers in Breklenkamp op de goede weg zijn maar er nog niet zijn!

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN + RUIMTE

Wij zijn op zoek naar een senior adviseur water Link