Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Herziene versie van de Catalogus Groenblauwe Diensten

De transitie in het landelijk gebied staat of valt met het uitvoeren van groenblauwe diensten. Groenblauwe diensten zijn activiteiten die helpen om het landelijk gebied te onderhouden of verbeteren. Dat gaat bijvoorbeeld om het aanleggen en onderhouden van heggen of natuurvriendelijke oevers, of het beheren van boerenland op een natuurvriendelijke manier. De Catalogus Groenblauwe Diensten is een toolbox die overheden kunnen gebruiken om subsidieregelingen op te stellen voor groenblauwe diensten.

In opdracht van BIJ12 heeft Aequator Groen + Ruimte een herziene versie van de Catalogus Groenblauwe Diensten samengesteld. Met deze herziene versie kunnen overheden binnenkort nieuwe regelingen opstellen. Eerst moet de Catalogus nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Het streven is dat de herziene versie in 2024 gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld de verdere uitwerking van de Provinciale Plannen voor het Landelijk Gebied!

Lees verder

TOEKOMSTIG LANDGEBRUIK
Inspiratiedag voor en mét klanten en relaties

 

Met veel genoegen nodigt het team van Aequator Groen + Ruimte bv (www.aequator.nl) u uit voor onze klanten- en relatiedag op 5 oktober 2023 op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt (www.marienwaerdt.nl) in Beesd.

 

Inspiratiedag voor en mét klanten en relaties

 

‘Toekomstig landgebruik’ is het thema op deze dag. Dit thema belichten we vanuit de wetenschap, het beleid en de praktijk. De ochtend is voor spraakmakende en inspirerende sprekers. In de middag brengen we toekomstig landgebruik in de praktijk.
We willen dit samen met jullie doen! We nodigen jullie dan ook van harte uit voor deze inspiratiedag

op donderdag 5 oktober 2023 op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.

Hartelijke groet,

Team Aequator Groen + Ruimte

 

Klik hier voor de flyer.

Lees verder

Acht boeren in Winterswijk aan de slag met klimaatbestendig boeren

Acht boeren in de buurt van Winterswijk gaan de uitdaging aan om hun bedrijfsvoering klimaatbestendig te maken door bodemmaatregelen te implementeren. Met de toenemende droge en warme zomers is aanpassing van bouwplannen en waterbeheer essentieel. Onder begeleiding van adviseurs van Aequator Groen + Ruimte (Jelle Faber & Jelle Janssen) en Groeikracht BV gaan de 10-15 deelnemende boeren kennis opdoen over graanteelt en droogtepreventie. Het project omvat onder andere een proefveld met 11 soorten granen en graanmengsels. Daarnaast worden er opmaatgemaakte waterbeheerplannen opgesteld door Evert-Jan Bakker.

Zie voor het artikel in Vee en gewas:

https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/791870-acht-boeren-in-winterswijk-aan-de-slag-met-klimaatbestendig-boeren/

Lees verder

Imagro, CLM en Aequator Groen+Ruimte ondersteunen op verzoek van het ministerie van LNV een groep van ongeveer 30 zogenaamde demobedrijven

Sinds november 2022 ondersteunt een team bestaande uit adviseurs van Imagro, CLM en Aequator Groen+Ruimte op verzoek van het ministerie van LNV een groep van ongeveer 30 zogenaamde demobedrijven. Dit zijn agrarische bedrijven, verspreid over heel Nederland en diverse sectoren, die op heel vernieuwende wijzen op zoek zijn naar een andere, volhoudbare vorm van landbouw. Zij krijgen elk op hun eigen bedrijf subsidie vanuit de SABE-regeling van LNV. Onze taak is het ondersteunen van deze bedrijven in hun communicatie en onderlinge samenwerking. De uitdaging is vooral hóe het kloof tussen deze demo-bedrijven en alle andere agrarische bedrijven in Nederland te overbruggen en ondernemers te inspireren en motiveren. Een van de wijzen waarop dit nu gebeurt is terug te lezen op de website van Groeien naar Morgen:
https://www.groeiennaarmorgen.nl/demobedrijven

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN + RUIMTE

Wij zijn op zoek naar een senior adviseur water Link