Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Familie Mittendorff wint gratis bedrijfswateradvies

Mevrouw Mittendorff uit Coevorden heeft op 2 februari j.l. een gratis bedrijfswateradvies ontvangen. De cheque is overhandigd door Ria Broeze, lid dagelijks bestuur waterschap Vechtstromen, aan mevrouw Mittendorff. Bezoekers van de Rundvee Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg konden onlangs raden hoeveel paar laarzen in de stand van het waterschap lagen. Uit de meer dan tweehonderd inzendingen werd […]

Klimaatbestendig boeren loont

Voor boeren op de hoge zandgronden in het oosten van Nederland loont het om bodem- en hydrologische maatregelen te nemen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van het project ‘Landbouw op Peil’. In het project ‘Landbouw op Peil’ gingen vijftien boeren op zoek naar oplossingen om op hun bedrijf beter in te spelen op extreme droogte, […]

Bedrijfswateradvies levert boer handvat om klimaatgevolgen in te dammen

Joan Beernink in het Gelderse Beltrum liet een bedrijfwateradvies opstellen om zijn bedrijf klimaatbestendiger te maken. ‘De maatregelen die daaruit volgden leverden ons veel op’. In het project Landbouw op Peil is onderzocht welke maatregelen het beste werken om de schadelijke effecten van toenemende verdroging of vernatting tegen te gaan. Wilt u meer informatie dan […]