Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Drentse veehouders op zoek naar beste bodem

In het project ‘Grondig boeren voor Water’ gaan Drentse veehouders op zoek naar wat bodemkwaliteit bepaalt. Vrijdag was een groepje boeren te gast bij melkveehouder Eddy Heeling in Sleen in het kader van het project Grondig boeren voor water. Tijdens de bijeenkomst werd door project- en accountmanager Everhard van Essen van adviesbureau Aequator Groen & Ruimte […]

Relatie grondprijs en bodemkwaliteit

Grondpercelen met lichte en zware zavel en lichte klei noteren de hoogste gemiddelde prijzen. De specifieke gebruiksbeperkingen van zand en zware klei zorgen ervoor dat de percelen met deze grondsoorten veelal lager geprijsd zijn. Percelen met grondsoorten veen en moerig op zand hebben de laagste gemiddelde agrarische grondprijs. Hoe zijn deze verschillen te verklaren en in […]

Onderzoek bodemverdichting in Noord-Nederland

Bodemverdichting is een onderwerp waarover nog veel vragen zijn: hoe erg is het, wat zijn de consequenties en wat kunnen we er aan doen? Daarom heeft Aequator Groen & Ruimte bv in opdracht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een onderzoek uitgevoerd naar de aard en ernst van bodemverdichting. Bij het onderzoek is er […]

’30 tot 60 procent graslandpercelen verdicht’

Veel graslandpercelen kampen met enige tot ernstige mate van bodemverdichting. Verdeeld over Nederland komt dat probleem voor op 30 tot wel 60 procent van de percelen, stelt bodemkundige Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte. Aequator Groen & Ruimte en Eurofins Agro (voorheen BLGG) bieden sinds kort gezamenlijk de BodemConditieScore aan, een combinatie van de […]