Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Proeven van teelt van maïs op veengrond

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en adviesbureau Aequator Groen & Ruimte beginnen vrijdag 19 mei 2017 in Aldeboarn met proeven met de teelt van maïs op veengrond. De onderzoekers zoeken naar het beste teeltsysteem om de daling van het maaiveld door veenoxidatie te voorkomen en de kwaliteit van de bodem te behouden. Melkveehouders en loonbedrijven uit het veenweidegebied werken aan de proeven […]

Jaar van de bodem: hoe verder?

Deze korte discussiebijeenkomst werd georganiseerd door Aequator Groen & Ruimte en het ministerie van Economische Zaken en voorgezeten door Henk Riphagen. Met bodemkenners uit allerlei geledingen (zie bijlage voor deelnemers) en met de bagage van het slotevent van het Jaar van de Bodem-Terragenda, werd er gesproken over een bodembewuste toekomst. Everhard van Essen (Aequator Groen […]