Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?

Daniel van de Craats (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR), Melle Nikkels (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR, University of Tasmania), Lodewijk Stuyt (Alterra Wageningen UR) De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al […]

Vijf jaar Landbouw op Peil

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee voor een rendabele bedrijfsvoering voor agrarische ondernemers. Het loont agrariërs daarbij om op de lokale situatie afgestemde maatregelen te nemen, rekening houdend met een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Dit is een belangrijke conclusie die naar voren komt uit onderzoek dat Aequator Groen & Ruimte, Livestock […]

Studiemiddag Landbouw

Dinsdagmiddag 16 februari stond bij Prolander in het teken van het vergaren van landbouwkennis. De unieke combinatie van fantastisch weer, een prachtige locatie, prima verzorgde catering en niet in de laatste plaats enthousiaste en deskundige inleiders van Aequator Groen & Ruimte zorgde voor een bijzonder geslaagde bijeenkomst. Na een plenaire lezing over trends en ontwikkelingen in […]