Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Onderzoek: Wat levert de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden op voor de ontwikkeling van natuurdoelen

Tagged With: ,

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Aequator Groen & Ruimte, samen met Sival Onderzoek & Advies onderzocht wat de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden oplevert voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos. Daartoe is een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd, is de grondwaterkwaliteit bemonsterd om de […]

Welke mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos levert de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek op?

In opdracht van de provincie Overijssel heeft Aequator Groen & Ruimte, samen met Sival Onderzoek & Advies onderzocht wat de uitvoering van het inrichtingsplan Deldenerbroek voor mogelijkheden oplevert voor de ontwikkeling van de natuurdoelen moeras, vochtig hooiland, kruiden- en faunarijk grasland en moerasbos. Daartoe is een gedetailleerde bodemkartering uitgevoerd, is de grondwaterkwaliteit bemonsterd om de aanwezigheid […]