Als adviseur landbouw en natuur heb ik ervaring met projecten waar innovatie, verdienmodellen en maatschappelijke thema’s in de landbouw centraal staan.

Adviseur

Als adviseur bodem ben ik bezig met het verbinden van onderzoek, praktijk en beleid op het gebied van duurzaam bodembeheer.

Adviseur

In de rol van water adviseur houd ik mij bezig met water vraagstukken in het landelijk gebied, in de breedste zin van het woord.

Adviseur

Complexe en dynamische watersystemen inzichtelijk maken en leren begrijpen met als doel een duurzamer en houdbaarder landschap.

Ik werk graag aan ruimtelijke opgaven in het bodem- en waterwerkveld waarbij een integrale aanpak centraal staat.

Administratief begeleider

Ik heb een agrarisch economische achtergrond en werk graag met mensen om samen tot een oplossing van een probleem te komen. Inventarisatie van wensen is daarbij de spil voor een optimaal resultaat. Geen eenrichtingsverkeer dus.

In mijn werk wil ik een realistisch beeld geven op het gebied van bodem en de agrarische sector.

Als secretaresse bij Aequator Groen + Ruimte voer ik de secretariële werkzaamheden uit.

Ik ben Joani Kannekens en werk als adviseur Landbouw & Natuur bij Aequator Groen + Ruimte.

Ik ben Evert Jan Dijk en werk als adviseur Landbouw & Natuur bij Aequator Groen + Ruimte.