Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Icoonproject Boerenlandvogels

Melkveehouders beheren samen maar liefst veertig procent van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Een groeiende groep neemt – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Activiteiten die soms vanzelfsprekend lijken voor de melkveehouder kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het is belangrijk deze activiteiten goed in beeld te brengen, zowel bij de sector zelf als bij het Nederlands publiek.

In opdracht van de Duurzame Zuivelketen maken Aequator Groen & Ruimte, Imagro en kennispartners Vogelbescherming en BoerenNatuur zichtbaar welke bijdrage melkveehouders leveren aan de zorg voor boerenlandvogels. Op het platform www.slimmevogels.net kunnen melkveehouders én andere betrokkenen (als organisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips over de zorg voor boerenlandvogels vinden en delen. Iedereen kan met een eigen profiel zichtbaar maken wat hij/zij al doet. Samen laten zien hoe een slimme bedrijfsvoering wordt gecombineerd met zorg voor de natuur. Ook geïnteresseerd in de Slimme Vogels? Kijk dan op www.slimmevogels.net.

Slimme vogels 1

Comments are closed.